Teleklubbens

Informationsside

Formand Flemming Hansen

Bestyrelsesmedlem i Kastrup:
Erik Berthy stopper i Naviair
derfor nyvalg

Teleklubbens kasserer:
Kennet Petersen
Bestyrelsesmedlem Billund:
Jens Ebbesen
Bestyrelsesmedlem Aalborg:
Poul Erik Laursen

Her er vi organiseret:

Vi tjener til vores brød hos:

Dem der holder øje med os:
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST)
Post til Teleklubbens bestyrelse
Tjenestemændenes Forsikring
Webmaster Poul Erik Laursen Har du pensionsspørgsmål, så mail dit spørgsmål til:
E-Mail: trf@trf.dk

NYT FRA TELEKLUBBEN
Generalforsamling Tirsdag d. 23. februar,
2021 KL. 15.00, på Teams p.g.a. Covid-19Opdateret d. 29.01.2021